15 martie 2017 toate stirile
Statut

 STATUTUL FUNDATIEI "EOTVOS JÓZSEF" (extras)

Capitolul I. Fundatia isi are sediul in Odorheiu Secuiesc, str. Tompa László nr. 12. Se constituie pe o durata nedeterminata. Este o asociatie apolitica, autonoma, non-profit, de utilitate publica.

Capitolul II. Obiectivele si scopul fundatiei sunt:

Acordarea de sprijin material elevilor talentati ai scolii, sub forma de burse.

Sprijinirea activitatilor de perfectionare a cadrelor didactice

Sustinerea diferitelor programe initiate de elevii scolii in domeniul cultural, educativ, sportiv etc.

Dezvoltarea bazei materiale a scolii.

Sprijinirea relatiilor cu scolile infratite .

Organizarea taberelor tematice pentru elevi in scopul educarii lor in spiritul protectiei mediului.

Sprijinirea turismului rural.

Capitolul III. Fundatia are 35 membri fondatori.

Fundatia este deschisa pentru noi membri, care accepta statutul ei si cu urmatoarele conditii: noul membru este recomandat de cel putin 2 membri fondatori in fata Adunarii generale, care il voteaza cu o majoritate simpla de voturi.

Un membru poate iesi din Fundatie la propria cerere prezentata in fata Adunarii generale sau  poate fi exclus, daca nu respecta statutul fundatiei, nu-si achita cotizatia, lipseste de trei ori consecutiv de la Adunarile genrala sau daca prin activitatea lui pericliteaza interesele fundatiei. Excluderea trebuie votata cu o majoritate de voturi de 2/3.

Capitolul IV. Adunarea generala are urmatoarele competente:  aproba planul general de activitate, decide asupra modului de pastrare a fondurilor, fixarea cotizatiilor, votarea intrarii, iesirii, excluderii membrilor, alege si revoca membrii corpului de curatori, aproba rapoartele si contabilitatea, se pronunta asupra bugetului, aproba modificarea statutului, aproba fuzionarea cu alte organizatii.

Sedintele ordinarea se tin anual, cele extraordinare de atata ori cat este nevoie. Convocarea: de catre presedinte inainte cu 10 zile de Adunare, cu comunicarea ordinei de zi.

Quorum: 2/3. Luarea hotararilor: cu o majoritate simpla de voturi.

Capitolul V. Corpul de curatori este ales de Adunarea generala fiind format din: presedinte, vicepresedinte, secretar, casier, 5 membri.

Competenta corpului de curatori: asigurarea functionarii fundatiei, luarea de decizii strategice, dezbaterea si aprobarea sau respingerea diferitelor materiale si propuneri venite din partea membrilor.

Capitolul VI. Fundatia are un cenzor cu urmatoarele sarcini: controleaza, daca fondurile se folosesc conform statutului, daca activitatea fundatiei corespunde statutului, prezinta un raport anual.

Capitolul VII. Fundatia are urmatoarele resurse financiare: fondul de constituire, cotizatii, venituri proprii, donatii, sponzorari, subventii.

Capitolul VIII. Baza materiala a fundatiei ramane totdeauna in proprietatea fundatiei. Grupul Scolar "Eötvös József" are drept de folosinta asupra acestor bunuri.

Capitolul IX. Fundatia pierde personalitatea juridica prin decizia asociatilor reuniti in Adunarea generala sau printr-o hotarare judecatoreasca daca: ea nu-si mai ajunge scopul, activitatea ei devine contrara bunelor moravuri sau ordinii publice, scopul este urmarit prin mijloace ilicite, deciziile Adunarii generale contravin legilor statului.                                                                    


Copyright © 2009 Eötvös József Alapítvány
created by: lokopi WEB