15 martie 2017 toate stirile
Despre noi

 Fundaþia "Eötvös József" este o organizaþie publicã, non-profit, care funþioneaza in Grupul ªcolar "Eötvös József" din Odorheiu Secuiesc. Ea a fost înfiinþatã în anul 1999 la iniþiativa profesorilor ºi maiºtrilor ºcolii (vezi membri) cu scopul de a susþine din punct de vedere financiar baza materialã a ºcolii, de a sprijini elevii noºtri ºi toate iniþiativele de interes public din ºcoalã (vezi obiective). În perioada de atunci am reuºit sã realizãm multe din aceste obiective (vezi realizãri).

Copyright © 2009 Eötvös József Alapítvány
created by: lokopi WEB