2017. március 15. Összes hír
2013. október 19 - november 4. - Eötvös József Emléknapok «« vissza ««

  

2013. október 20-án délben tartottuk a székelyudvarhelyi Mûvelõdési Ház oszlopos termében az Eötvös József és a népoktatás címû kiállítás megnyitóját, amely a kétszáz éve született író és jeles közéleti személyiség életútjához kapcsolódik. Kápolnási Zsolt történelemtanár rövid köszöntõje után Lakatos Mihály, Magyarország Sepsiszentgyörgyi Kulturális Központjának igazgatója beszélt Eötvös életútjáról. Mint azt a kiállítást megtekintõk is láthatták, Eötvös Józsefnek kétszer is megadatott, hogy vallás- és közoktatásügyi miniszter lehessen. Elõször csak nagyon rövid idõre 1848-ban, majd 1867-tõl 1870-ig, amikor a kiegyezés után elfogadtathatta a népiskolai közoktatásról szóló törvényt és hozzáláthatott a közép- és a felsõoktatás reformjához is. „Eötvösnek nagyon sokat köszönhetünk, hiszen jelentõs lépést tett annak érdekében, hogy a népoktatás révén javuljanak a beiskolázási mutatók és csökkenjen az írástudatlanok aránya az összlakosság körében. A kor legmodernebb eszközeit használta, annak volt a híve, hogy amennyiben vasúton jutnak el az információk és a technikai újdonságok az ország legtávolabbi vidékeire, akkor a tudás is csak a kor legfejlettebb eszközei által képes hatni, egy olyan országban, ahol az oktatókat erkölcsileg és anyagilag is megbecsülik.” Nemcsak a magyarok, hanem az ország területén élõ nemzetiségek – horvátok, szerbek, szlovénok, szlovákok és románok –, a különbözõ felekezetek is sokat köszönhetnek tevékenységének és széles látókörû politizálásának. Sajnálatos módon 1870-ben kiszorult a felsõ vezetésbõl – és a következõ év tavaszán el is hunyt –, az általa bevezetett reformok igen erõsen meghatározták az oktatás vektorait. Eötvös kultusza gyakorlatilag az Osztrák–Magyar Monarchia fennállásáig töretlen volt, de ma is él, hiszen jelentõs a modern oktatási formákhoz, a nyitott és befogadó szemlélethez való hozzájárulása. Lakatos Mihály kitért a fegyelem fontosságára, amely nélkül semmilyen szintû és hatékony oktatás nem képzelhetõ el ma sem. Az út- és kiútkeresés révén – mondta az igazgató – Eötvöst kortársuknak tarthatják a pedagógusi szakma képviselõi. Az Eötvös József és a népoktatás címû kiállítás a Hargita Megyei Tanács támogatásával valósult meg.


Az Eötvös József Emléknapok programja

Az Eötvös József Emléknapok programfüzet - borító

A népiskolai osztályteremben

Eötvös-kiállítás a folyosón

Eötvös-konferencia

A konferenciáról

A magyar állami királyi fõreáliskola

Eötvös az 1848-as kormányban

Népiskolai pad a kiállításon

Eötvös-killítás

A kiállításon

Régi képek iskolánkról

Eötvös-kupa, diákok

Eötvös-kupa, tanárok

Diákszínjátszás

Eötvös József irodalmi vetélkedõ

Gálamûsor, a Boróka tánccsoport

Eötvös a miénk!

A virágkötészet eredményeibõl

A népiskolai tanterem ajtaján

Virágcsokor Eötvös-korabeli stílusban
 
Copyright © 2009 Eötvös József Alapítvány
created by: lokopi WEB